Jdi na obsah Jdi na menu
 


Živnostníkům zvoní hrana 3

23. 2. 2011

 

 Teď vidím naše zodpovědné kormidelníky ekonomie, jak se blahosklonně usmívají nad tím naivkou. Oni mají jasno. Odvody zaměstnance přece tvoří součet toho, co zaplatí on sám i toho, co odvádí zaměstnavatel. A platí ze 100% příjmu. Živnostník jenom z 50%. Je tedy nad slunce jasné, že živnostník je lehkoživka, protože zaměstnanec odvádí dvojnásobek. Tomu věří jako základnímu axiomu. Axiom je základní předpoklad, ze kterého se vychází. Ani se nedokazuje, protože ani dokázat nelze, protože tady je.
 No jsme u toho, co jsem předeslal. Vtíravě matoucí logika.
 To je něco, co matematici znají z praxe. Vzniká většinou nezávisle, neuvědoměle. Je to potvora. Vzniká ale občas i úmyslně. Znají jí i fikaní účetní. Dokáží kumulovat doklady tak, že se jim daří po mnoho let obelstívat i pečlivé kontrolory.
 Malý příklad této „logiky“:
 Tři kluci toužili po nějaké (nepodstatné) věci. Rozhodli se, že se složí a koupí si ji společně. Vešli do obchodu. Tam v tu chvíli byl pouze učedník – prodavač Šéf byl na obědě. Kluci ukázali na onu věc. Učedník řekl: 30,-Kč. Kluci zajásali, dali každý 10,- sbalili věc a odešli. Vtom se vrátil šéf a ptal se co se dělo. Učedník po pravdě oznámil: „Prodal jsem klukům támhle ten krám za 30,-Kč. Tady jsou v kase.“ Šéf se podrbal za uchem a říká: „No jo, ale my jsme včera přeceňovali a tohle zrovna jsme zlevnili na 25,-Kč“. Protože byl ale poctivec ze staré školy, vyndal z kasy 5,-Kč a řekl učedníkovi: „Běž za nimi a vrať jim to“. Kluk vyběhl, ale už měl modernější myšlení. Vždyť oni nevědí, že jsme slevili, dám jim každému kačku a dvě kačky sbalím pro sebe. Tak i učinil.
 No a můžeme začít počítat:
 Kluci byli tři. Každý zaplatil 10,-Kč, 1,-Kč dostal každý zpět. Zaplatil tedy každý 9,-Kč. 3x9=27. 2,-Kč si nechal ten učedník. A kde je, sakra, ta třicátá koruna?
 Podobnou „logikou“ (vtíravě matoucí) jsou si státní „odborníci“ jisti, že zaměstnanec odvádí dvojnásobek a živnostník jenom polovic. Je tomu opravdu tak?
Zkusíme myslet. Úvodem uvedu tabulku. (je okopírována z www.vyplata.cz, jako příklad výpočtu výplaty zaměstnance):

Název položky mzdy
Sazba
Hodiny
Částka
Mzda měsíční
 
160:00
12 000
Odměna měsíční
 
 
3 000
 
 
 
 
Pojistné na sociální zabezpečení
6,5% z 15.000
 
975
Pojistné na zdravotní pojištění
4,5% z 15.000
 
675
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatel
25% z 15.000
 
3 750
Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel
9% z 15.000
 
1 350
Záloha na daň z příjmu (15 000 + 3 750 + 1 350)
3.015
 
3 015
Sleva na poplatníka
1.970
 
1 970
Stravenky
30
 
600
 
 
 
 
Celkový hrubý příjem: (12 000 + 3 000)
 
 
15 000 Kč
Srážky celkem: (975 + 675 + 3 015 - 1 970 + 600)
 
 
3 295 Kč
Částka k výplatě:
 
 
11 705 Kč

No a můžeme počítat.
Celkový příjem tohoto zaměstnance činí:
Měsíční mzda……….12.000
Odměna………………3.000
Sociální pojištění
od zaměstnavatele……3.750
Zdravotní pojištění
od zaměstnavatele……1.350
Celkem příjem……..20.100
To je celkový příjem zaměstnance a z něho by měl odvádět odvody.
Sociální pojištění 20.100 x 6,5%=1.106,-Kč. Ve výplatnici ale vidíme částku 975,-Kč
Zdravotní pojištění 20.100 x 4,5%=906,-Kč. Ve výplatnici ale vidíme částku 675,-Kč
Zaměstnavatel by měl odvádět:
Sociální pojištění 20.100 x 25%=5.025,-Kč. Ve výplatnici ale vidíme částku 3.750,-Kč
Zdravotní pojištění 20.100 x 9%=1.809,-Kč. Ve výplatnici ale vidíme částku 1.350,-Kč
Jak je to možné? No jednoduše. Přestože celkový příjem tohoto zaměstnance je 20.100,-Kč, odvody se mu počítají z jeho hrubé mzdy 15.000,-Kč i s odměnami.
OSVČ, který dosáhne stejný rozdíl příjmy – výdaje, tedy 20.100,-Kč odvede oboje pojistné ze základu 10.050,-Kč.
Odvádí zaměstnanec skutečně dvojnásobek toho, co OSVČ? Nebo opačně: Odvádí OSVČ opravdu pouze polovinu toho, co zaměstnanec?
Já to dám pro jistotu opět do tabulky:

Celkový příjem
Soc. Zab
Zdr. Zab.
% SZ
%ZP
% odvodů
Odvody celkem
Poměr odvodů                     zaměstnanec/         OSVČ
 
1
2
3
4
5
6
20 100
4 725
2 025
23,51
10,07
33,582
6 750
 
 
 
 
 
 
 
Živnostník
 
 
 
 
 
1,493
20 100
3 166
1 357
15,750
6,750
22,500
4 523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Živnostník ze 100%
 
 
 
 
 
Celkový příjem
Soc. Zab
Zdr. Zab.
% SZ
%ZP
% odvodů
Odvody celkem
Poměr odvodů                     OSVČ/zaměstnanec
20 100
6 332
2 714
31,500
13,500
45,000
9 045
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,340

 
V řádku 1 jsem dosadil hodnoty z výplatnice našeho vzorového zaměstnance. (součet co platí on i co platí zaměstnavatel) ve sloupci 3 a 4 je jak vysoké procento skutečně odvádí zaměstnanec ze svého příjmu.
V řádku 2 jsou odvody živnostníka. Sloupec 3 a 4 jsou poloviční sazby pojistného. To je totéž, jako plná sazba z polovičního základu.
Ve sloupci 6 jsou celkové odvody. V červeném rámečku je poměr odvodů zaměstnance a OSVČ.
Nezvratně je zde dokázáno, že za současných podmínek odvádí zaměstnanec i se zaměstnavatelem na oboje pojištění 1,493 x více, než OSVČ. Ve stejném poměru jsou i jejich vyměřovací základy pro výpočet důchodu: Zaměstnanec 15.000,-Kč, živnostník 10.050,-Kč
Ve spodní tabulce jsem „realizoval“ záměr pana ministra Drábka, kterému je jasné, že „s vyměřovacím základem OSVČ se bude muset hýbat, protože je jasné, že musí být jeden vyměřovací základ“.
 V tom případě by OSVČ odváděl 1,34 x více na odvodech, než zaměstnanec. U sociálního pojištění by to nebyla taková tragedie, živnostník by měl 1,34 x vyšší důchod, protože by se mu vypočítával z 20.100,-Kč. Zaměstnanci pouze z 15.000,-Kč. Zde je nutno spíše vyslovit údiv nad "zásadním" postojem ministra Drábka. Co chce získat? Tragedie ovšem číhá ve zdravotním pojištění, kde osobní interes chybí. Živnostník by přispíval na zdravotnictví 1,34 x více, než zaměstnanec i s příspěvkem zaměstnavatele. Ze stejného příjmu.
 Kdybychom chtěli obelstít vtíravou matoucí logiku a nastavit všem stejně, musel by zaměstnavatel vyčíslit celkový mzdový náklad, tedy 20.100,-Kč a z něho odvozovat odvody. Stejně, jako je navrhováno pro OSVČ.
Potom by se ale museli i zaměstnanci podílet ze svých mezd na vybudování a režii svého pracovního místa. Na dovolenou a svátky by si museli ušetřit Pak teprve by se měřilo všem stejně.
 Tak nevím. Nenakláněl se bednář příliš nad propastí mezi OSVČ a zaměstnancem? Nedostal z toho závrať? Nechodil pan ministr Drábek za školu a nezanedbával počty? Nezakrněl dinosaurus kdesi v pravěku? Neměl by si náměstek (ministra financí!!!) Minčinec změřit teplotu, když je přesvědčen, že by nemělo být tak výrazně výhodnější podnikat, než se nechat zaměstnat? Ještě mu nikdo nesdělil, že v ČR 10% práceschopných nemůže sehnat práci? Kde vidí pan premiér tu lžíci, kterou živnostníci ujídají proletariátu z jeho důchodů? A kam by je chtěl vyčlenit? Do nějakého gheta, nebo snad koncentrovat do táborů?
Tak nevím. Levice slibovala 13. důchody, pravice zprvu tříleté, později již pouze jednoleté daňové prázdniny pro OSVČ, jako kompenzaci za minimální daň, kterou prosadil ekonomicky osvícený magistr práva Sobotka. Nyní tasí na OSVČ zbraně hromadného ničení.
Nevím, nevím. Je ta naše vláda pravicová?
Nebo levicová?
Je vládou rozpočtové odpovědnosti? A co to je ta rozpočtová odpovědnost?
Nebo je to maňásek na ruce mocných, kteří si zprivatizovali stát, jakékoli ideje jim mohou být ukradeny. Když jde o prachy?
A kdy nám stanoví daň ze záchodů? Záchod má dnes doma přece téměř každý. A mnozí dva. Jeden doma a kadibudku na chatě. A peníze nesmrdí.
Jan Sladký