Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upozornění pro klienty penzijního připojištění

 Upozornění pro klienty důchodového připojištění

a varování před

Penzijním fondem České spořitelny a.s.

od 1.1.2013 přejmenovaným na

                              Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.

   Náš, konečně demokratický stát nám sdělil, že si na svůj starobní důchod musí našetřit každý sám, protože od státu nemůžeme očekávat, že on, stát, se o své občany ve stáří postará.

  Tuto nutnost nám náš, konečně demokratický stát, neustále připomíná a zdůrazňuje. Zřídil pro tento účel několikapilířový důchodový systém. Jak tento stát chrání práva spořivých občanů, uvedu zde na příběhu jednoho takového penzijního připojištění. Podotýkám, že to není příběh můj, ale příběh jedné mé známé, která mne se svým případem seznámila,

  Nejprve jak funguje tzv. Penzijní připojištění. Je též nazýváno třetím pilířem penzijního zabezpečení. Funguje tak, že klient uzavře smlouvu o Penzijním připojištění, ve které se zaváže, že bude do fondu přispívat pravidelnými měsíčními úložkami, např. 500,-Kč/měsíc.

  Stát klientovi do tohoto fondu přispívá tzv. státním příspěvkem jehož parametry se od 1.1.2013 změnily, to ale není podstatné.

  Podstatné je, že stát tento příspěvek poskytuje zpětně, za každý měsíc, který klient spořil.

  Penzijní fond České spořitelny a.s., který se od 1.1.2013 přejmenoval na Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. připisuje tyto státní příspěvky na účty klientů vždy za uplynulé čtvrtletí zpětně. Do konce druhého kalendářního měsíce, následujícího po skončení čtvrtletí.

  To znamená např. státní příspěvek 3x150,-Kč = 450 Kč za říjen – prosinec 2011 do konce února 2012.

  Kromě tohoto státního příspěvku má klient nárok na podíl hospodaření fondu. Hospodaření fondu se vyhodnocuje jedenkrát ročně. O výši podílu jednotlivých klientů za uplynulý rok rozhoduje valná hromada fondu do konce května následujícího roku. Podle smlouvy, kterou sepisuje fond s každým klientem, je povinností penzijního fondu PÍSEMNĚ informovat všechny klienty o výsledku jednání valné hromady a výši jeho podílu na hospodaření penzijního fondu. Dále je fond podle stejné smlouvy povinen připsat tyto částky do jednoho měsíce na účet klienta.

  V případě výplaty je penzijní fond, opět dle smlouvy, povinen tyto částky vyplatit klientovi bez zbytečného odkladu.

  Možností čerpat požitky z tohoto penzijního připojištění je více a klient si může po splnění všech podmínek a ukončení tohoto spoření, svobodně zvolit.

  Jednou z možností jak čerpat takto naspořené peníze, je tzv. jednorázové vyrovnání. Tuto formu volí většina klientů.

  Klientovi je vyplacena jednorázově celá částka naspořených peněz, včetně všech připsaných státních příspěvků a všech ročních podílů na hospodaření penzijního fondu, které mu byly za celou dobu spoření na účet připsány.

  Nejčastěji se tak děje ke konci kalendářního roku.

  Ale POZOR !!! V době výplaty tzv. jednorázového vyrovnání není ještě na klientův účet připsán státní příspěvek za poslední čtvrtletí spoření. Ten bude připsán do konce února. Není též připsán podíl na hospodaření penzijního fondu za uplynulý rok. Ten bude připsán do konce června.  Úhrnem se jedná asi o 2.500 - 3.500,-Kč, podle toho, jak byl fond úspěšný.

  Nyní popíši konkrétní postup Penzijního fondu České spořitelny a.s., přejmenovaného od 1.1.2013 na Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

  Úsudek ponechávám na každém, kdo si chce toto mé upozornění přečíst. Nikomu svůj názor nevnucuji. Mohu se mýlit. Jako každý.

  Moje známá požádala o ukončení spoření a vyplacení jednorázového vyrovnání k 31.12.2011.

  Zde je nutno Penzijní fond České spořitelny pochválit. Výměr jednorázového vyrovnání byl doručen poštou 6.ledna 2012. Tedy velice svižně. Vypočtená částka byla stejně svižně převedena na osobní bankovní účet mé známé.

  Co však bylo zvláštní, že tento výměr byl koncipován tak, že klient velice snadno mohl nabýt dojmu, že tímto jednorázovým vyrovnáním je vše vyřešeno a jeho kontakt s Penzijním fondem České spořitelny a.s. definitivně končí. V celém Výměru nebyla ani zmínka, ani náznak toho, že na účet klienta budou připsány další finanční prostředky, ani že mu budou tyto prostředky zaslány později.

  Moje známá zatím věřila tak věhlasné instituci, jako je Česká spořitelna a.s. a vůbec jí nenapadlo tuto instituci z čehokoli podezírat.

  Trpělivě čekala a věřila, že Penzijní fond České spořitelny a.s. jí tyto skutečnosti sdělí později, nejpozději v písemné informaci o výsledku jednání valné hromady, kterou je dle smlouvy Penzijní fond České spořitelny povinen do jednoho měsíce po jednání valné hromady zaslat všem klientům. Tedy do konce června.

 Nic se ovšem nedělo. Penzijní fond České spořitelny a.s. hrál mrtvého brouka. Moje známá poněkud znejistěla a v červenci 2012 se vypravila osobně do České spořitelny a.s. poptat se, kdy jí budou vyplaceny tzv. „doplatky“, jak PFČS tyto částky nazývá.

  Slečna za přepážkou zprvu nechápala, na co se jí moje známá ptá. Posléze od kolegyně obdržela telefonní číslo. Zatelefonovala a doslova oznámila: „Oni mi říkali, že mám říkat lidem, že na to mají čas do konce září.“

  Moje známá je mírná povaha, čekala tedy do konce září. Když se ani pak nic nedělo, vypravila se začátkem října opět do České spořitelny a.s. Slečna už znala číslo, zavolala a sdělila: „Oni mi říkali, že mám říkat lidem, že na to mají čas do konce roku“.

  To už moje známá poněkud znejistěla a v hovoru se mnou mi celou historku vyprávěla.

  Zjistil jsem, že Česká spořitelna zaměstnává ombudsmana České spořitelny. Vyložil jsem si tuto funkci jako ochránce práv klientů České spořitelny.

 Sedl jsem a napsal jsem tedy ombudsmanovi stížnost, že jejich penzijní fond nedodržuje vlastní smlouvu, neinformuje klienty nejen do jednoho měsíce od konání valné hromady, ale neinformuje vůbec o finančních částkách, které byly připsány na účet klientů po akci „jednorázové vyrovnání“, tak jak jim ukládá smlouva. A dále, že tyto finanční částky nevyplácí bez zbytečného odkladu, jak stanoví tatáž smlouva.

Musím přiznat, že Výměr doplatků byl doručen během dvou dnů i s převodem příslušné částky. 25.října 2012 byla částka převedena.

 Sdělení ombudsmana mne však velice udivilo

Uvádím zde:

Vážená paní magistro,

děkuji Vám za Váš e-mail, který jste zaslala do schránky ombudsmana České spořitelny, a.s. Vaše podání jsem ve spolupráci s kolegy z Penzijního fondu ČS, a.s. prověřila, dovolte mi, abych na něj odpověděla.

Doplatek ze smlouvy o penzijním připojištění Vám byl vyplacen dne 25. 10. 2012, v příloze zasílám dopis s informací o doplatku. Pro vyplácení doplatku, není v PFČS stanoven pevný výplatní termín. Vyplácení probíhá plošně nad všemi ukončenými smlouvami po připsání výnosů z hospodaření za předchozí období. Výnosy se na smlouvy klientů připisují koncem května každého roku. Od června do konce roku probíhá zpracování doplatků. Pokud si klient požádá písemně nebo telefonicky o přednostní zpracování doplatku, je jeho žádosti vyhověno, tak jako nyní Vám.

Penzijní fond nikde v systému neeviduje  Vaši žádost o zpracování doplatku nebo telefonickou informaci z ČS. Velice se Vám za toto nedorozumění omlouváme, ukončených smluv je mnoho a systém nemůže zpracovat doplatky během jednoho měsíce.

V dopise dále uvádíte, že PFČS je povinen do 1 měsíce od konání valné hromady informovat klienty o stavu osobního účtu. Každý rok jste obdržela přesně v tomto termínu výpis z osobního účtu. Tento rok, protože smlouva byla ukončená, jste dostala informace a výpis z osobního účtu při výplatě dávky v lednu 2012. Výpis z osobního účtu z ukončené smlouvy po připsání výnosů Vám může Penzijní fond ČS zaslat po písemné či telefonické domluvě. Přikládám kontakty na Penzijní fond České spořitelny, a.s., P.O.Box 30, 140 21 Praha 4. Informační linka Finanční skupiny České spořitelny: 800 207 207, E-mail: info@pfcs.cz.

Vážená paní magistro, děkuji Vám za Vaši zpětnou vazbu. V případě Vašich dalších dotazů či připomínek k produktům a službám Finanční skupiny České spořitelny je Vám tým ombudsmana i nadále k dispozici. 

S pozdravem

Ing. Michaela Koušová

Česká spořitelna, a.s.

Odbor Řízení klientské zkušenosti a kvality služeb  - tým ombudsmana

Přiznám se, že ve mně začal hlodat červíček.

Napadly mě tyto otázky:

1)       Jak to, že ombudsman, tedy ochránce práv klientů, vytýká mé známé, že vina je na její straně, neboť Penzijní fond nikde v systému neeviduje  Vaši žádost o zpracování doplatku nebo telefonickou informaci z ČS. Když tato povinnost vyplývá ze smlouvy a Penzijní fond České spořitelny a.s. by měl jednat bez výzvy?

2)       Jak to, že mé známé bylo vyhověno přednostně !!! (25.října 2012), když jí byly vyplaceny „doplatky“, které měly být vyplaceny v červnu? Bez zbytečného odkladu?

3)       Co další klienti, kterým nebylo vyhověno „přednostně“? Ti budou čekat i nadále?

4)       Co je to za ombudsmana, jestliže mé známé sděluje, že výpis z účtu jí může být zaslán po písemné, nebo telefonické domluvě?

5)       Jak to, že se ombudsman nepozastavuje nad tím, že Penzijní fond České spořitelny nezasílá informaci o výsledku jednání valné hromady automaticky, jak mu ukládá uzavřená smlouva?

6)       Co to je za systém, který používá Penzijní fond České spořitelny, jestliže dokáže vyřídit a vyplatit jednorázová vyrovnání všem klientům, kteří ukončí spoření, během necelého jednoho týdne a pro tentýž systém je vyplacení „doplatků“ tak zatěžující, že je nutno je „zpracovávat“ od června až do konce roku? Když „doplatků“ je stejné množství jako ukončených smluv a jednorázových vyrovnání?

7)       Nekoná tak Penzijní fond České spořitelny záměrně? Aby klientům zatajil, že na jejich účty přibudou další finanční částky po „jednorázovém vyrovnání“?

8)       Proč je Výměr jednorázového vyrovnání koncipován tak, že vzbuzuje dojem konečného vyrovnání Penzijního fondu s klientem? Proč v něm není uvedeno, že státní příspěvek za poslední čtvrtletí a podíl na hospodaření fondu za uplynulý rok nejsou v tomto jednorázovém vyrovnání obsaženy a budou zaslány později, v nejbližším možném termínu?

9)       Nevyplácí Penzijní fond České spořitelny „doplatky“ pouze těm klientům, kteří „se ozvou“?

   Samozřejmě nic z toho nemohu dokázat. Postup Penzijního fondu České spořitelny a.s. a způsob jednání s klientem ale zcela jistě vzbuzuje jistá podezření.

  Jedno je ale nesporné. Penzijní fond České spořitelny a.s. si zcela v rozporu se smlouvou podržel ve svém portfoliu finanční prostředky svých klientů, které měl již dávno vyplatit. Je zde jisté podezření na bezdůvodné obohacení.

  Protože podezření bylo silné, zejména po několika výměnách názorů písemných i telefonických, kdy arogance Penzijního fondu se stupňovala, oznámili jsme své podezření ministerstvu financí. Tam tehdy vládl ostrý a přísný ministr financí Kalousek, kterému leželo na srdci především blaho daňových poplatníků. Spoléhal jsem na jeho finančně analytický odbor. Ten jistě zjedná nápravu. To je velice ostrý odbor, nekompromisní a nestranný, ten jistě prověří, zda se nekoná něco nekalého.

Ministerstvo financí nás 27.11.2012 vyzvalo, abychom doložili svá tvrzení. Zaslali jsme tedy kopie smlouvy, korespondenci, stanovisko Penzijního fondu i další doklady. S upozorněním, že je zde podezření na nekalou činnost, Penzijní fond České spořitelny a.s. si v rozporu s uzavřenými smlouvami zadržuje částky všech klientů které měl dle smluv vyplatit do konce června ve svém portfoliu až do konce roku. Dále, že je zde podezření, že Penzijní fond tak postupuje záměrně a „doplatky“ vyplácí pouze klientům, kteří „se ozvou“, a že tedy naše stížnost se vztahuje na všechny klienty Penzijního fondu České spořitelny a.s.

Přišla nám tato odpověď:

 MINISTERSTVO FINANCÍ

Letenská 15, poštovní  přihrádka 77

118 10 Praha 1

Telefon: 257041111 Fax: 257042336

                                                                              v Praze dne 16. 1. 2013

                                                                               PID: MFCR3XBMNC .

                                                                             Č.j.:MF-12072512012156--362

Věc:         Opakované podání ve věci postupu Penzijního fondu České

                spořitelny a.s. při vypořádání penzijního připojištění

Referent:   Ing. Nataša Stříbrná  l. 2521

  Vážená paní magistro,

Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo"} obdrželo dne 17 .12. 2012 vaše opakované podání, resp. doplnění dalších dokladů, ze dne 12. 12. 2012 k postupu společnosti Penzijní fond České spořitelny a.s.. (nyní Česká spořitelna -penzijní Společnost, a.s.) při vypořádaní Vašeho penzijního připojištění výplatou jednorázového vyrovnání místo starobní penze.

 Děkujeme Vám za předložení dokumentace dokládající Vaše tvrzení o postupu penzijního fondu při výplatě dávky penzijního připojištění. V souladu s Vaší  žádostí aby na Vaše podání nebylo pohlíženo jako na stížnost jednotlivého účastníka, předpokládáme, že obecné informace týkající se vypořádání penzijního připojištěni výplatou jednorázového vyrovnání místo starobní penze uvedené v přípisu ministerstva ze dne 27.11.2012. č. j.: MF- 11251/2012/56-362, jsou pro Vás dostačující a nežádáte, aby se ministerstvo dále zabývalo tímto konkrétním případem.

Jak jsme Vás již informovali, ministerstvo věnuje Vašemu oznámení v kontextu celého systému penzijního připojištění náležitou pozornost. K tomu je ministerstvo jako orgán státního dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku (do 31. 12: 2012 podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2013 podle zákona č. 427/2011 Sb.. o doplňkovém penzijním spořeni., ve znění pozdějších předpisů) oprávněno provádět u penzijních fondů (od 1. 1. 2013 u penzijních společností) státní kontrolu a vyžádat si předložení dokumentace k jednotlivým smlouvám o penzijním připojištění.

 S pozdravem

                                           Ministerstvo financí

                                          118 10 Praha 1 Letenská 15                  


                                    
          Ing. Jiří Fišer

                                              ředitel odboru

                               36 -Státní kontrola a dozor na finančním trhu

   Velice udivující, odzbrojující logika. Vzhledem k tomu, že jsme předložili důkazy a upozornili na okolnost, že závadný postup Penzijního fondu poškozuje velké množství klientů, vydedukovalo ministerstvo přísného pana ministra Kalouska, že nežádáme, aby se ministerstvo tímto případem dále zabývalo. A zabývat se nebude.

To nemá chybu.Ten přípis z 27.11.2012, který pan Ing Fišer uvádí, byl přípis, jímž nás ministerstvo vyzvalo k doložení našich tvrzení. Učinili jsme a vida. Výsledek se dostavil. To nám musí stačit.

  Pan Ing. Jiří Fišer nám ale přece jenom nalil víru v práva občanů. V závěru nás ujistil, že ministerstvo financí je tím orgánem státního dozoru nad dodržováním povinností v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku a je oprávněno provádět u penzijních fondů státní kontrolu a vyžádat si předložení dokumentace k jednotlivým smlouvám o penzijním připojištění.

  Protože se ale oznámení týká velkého množství klientů, tak se tímto případem ministerstvo pana Kalouska nebude zabývat.

  Občan s průměrným vzděláním žasne, jak takovou pitomost mohou lidé, podle titulu vysokoškolsky vzdělaní, stvořit a podepsat.

  Taková je ale v České republice demokracie a ochrana práv občanů. Obyčejných.

  Protože arogance Penzijního fondu České spořitelny byla nebetyčná a jeho pozice se jevila jako neotřesitelná, podal jsem trestní oznámení.

Zde je výsledek:

Obvodní státní zastupitelství

trestní oznámení, vyrozumění

Vážený pane Sladký,

  Obvodnímu státnímu zastupitelství bylo doručeno Vaše trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného užívaní cizí věci dle § 207 tr .zákoníku a trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 téhož zákona ze dne 22.listopadu 2013, kterého se měla dopustit blíže nezjištěné osoba činná v Penzijním fondu České spořitelny a.s. jednáním uvedeným ve Vašem oznámením.

  Po přezkoumání Vašeho podání Vám sděluji, že jej nepostoupím k dalšímu prověření místně a věcně příslušné součásti  PČR, neb jednání které popisujete, nevykazuje znaky trestného činu, ale jedná se o pojistný právní vztah, který státní zastupitelství nijak nepřezkoumává.

  Přijměte prosím proto toto vyrozumění o vyřízení věci, současně Vás dle § 16a odst. 7 zák. č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, poučuji, že pokud nejste se způsobem vyřízení spokojen, můžete požádat o přezkoumání vyřízení podání nejblíže vyšší státní zastupitelství, tj. Městské státní zastupitelství v Praze, jehož rozhodnutí je konečné.


                                                                     
Obvodního státního zastupitelství
                                                                                  státní zástupce

 

   Protože je nám neustále zdůrazňováno, že si musíme všichni našetřit na vlastní důchod, protože stát je rozkraden a nemá peníze, považuji tento zveřejněný příběh jako ukázku, jak stát chrání poslušné ovečky, které se smíří s tím, že od státu nic nedostanou, budou si poctivě utahovat opasek a šetřit na stáří.

  Jak stát vůbec nemá zájem tyto ovečky a jejich úspory ochránit před obecně rozšířeným tunelingem. Nebo spíše, jak do tohoto tunelingu nahání finanční kapitál.

   Zveřejňuji jako výstrahu a výzvu k obezřetnosti a obecné upozornění, neboť není vyloučeno, že mnozí žádné „doplatky“ po jednorázovém vyrovnání nedostali, protože se neozvali.

  Jak je vidno, ministerstvo, které je pověřeno dozorem,  se případem nebude zabývat, státní zástupce nespatřuje nic trestného na tom, když si instituce ponechá peníze svých klientů a přinejmenším je půl roku používá pro svou obchodní činnost. Nikdo ani nebude zkoumat, zda Penzijní fond vyplatil všechny „doplatky“ všem klientům, nebo zda je vyplatil pouze těm, kteří „se ozvali“.

  Nemá se to, ale nezbývá, než vzít spravedlnost do svých rukou a bránit se tím, že si svá práva budeme hájit každý sám.

Proto vše zveřejňuji a varuji před Českou spořitelnou – penzijní společnost  a.s.

Jan Sladký