Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 12. 2009
Protože v Parlamentu působí, jedná a jménem lidu rozhoduje samozvaná politická strana TOP 09, kterou nikdo nevolil, považuji to za ohrožení volebního práva nejen mého, ale i všech plnoletých občanů České republiky. Z tohoto důvodu jsem na obranu svých práv podal stížnost Ústavnímu soudu.
Několik Ústavních ustanovení, o která jsem svou stížnost opíral:
1)       Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. – Ústava ČR, čl. 2, odst. 1)
2)       Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů. –Ústava ČR, čl. 5)
3)       Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení. –Ústava ČR čl. 18, odst.1)
4)       Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let – Ústava ČR, č. 18, odst 3)
5)       Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. –Listina základních práv a svobod čl. 21, odst.1)
6)       Volební právo je všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním. Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon. – Listina základních práv a svobod čl. 21, odst 3)
7)       Zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. -Listina základních práv a svobod čl. 22 
 
To, že jsem nebyl zastoupen advokátem jsem zdůvodňoval ustanovením Čl. 6, odst. 1) Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, tedy mezinárodně přijatou závaznou normou:
             Zde stojí:
             Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě
             projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho
             občanských právech nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění
             proti němu.
 V rozporu s touto i Českou republikou ratifikovanou smlouvou nemá v ČR právo na spravedlivé projednání jeho záležitosti každý, ale pouze ten, kdo povinně odebere (a zaplatí) produkci soukromého podnikatele – advokáta. Mezinárodní soud ve Štrasburgu toto nevyžaduje.
 
 Domníval jsem se, že jedenkrát za čtyři roky se musí naši zástupci ucházet o naší přízeň, aby získali naše hlasy pro vstup do Parlamentu.
 Nemusí. Ústavní soud v samozvaném uchopení moci nespatřuje porušení práv občanů ani porušení rovné soutěže politických stran a ani neví, komu by svůj případný nesouhlas směřoval.
 Z tohoto hlediska je nutno ocenit komunisty v roce 1948, neboť tvrdili, že se chopili moci z vůle lidu, projevené ve svobodných volbách.
 Nyní, dle názoru Ústavního soudu jim stačí, aby se dohodli s dostatečným počtem kolegů - poslaců na to, aby získali většinu v Parlamentu a v pondělí se může začít znárodňovat. Ústavní soud by jim nic nevytkl.
 Tato vize však není nejhorší. Stejným způsobem mohou uchopit moc fašisti a po Novém roce můžem pochodovat na Moskvu.
 Celé USNESENÍ Ústavního soudu vkládám na další stránku.
Jan Sladký