Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. 9. 2009

Toto jsem chtěl původně umístit do diskuse na stránkách ČT, které jsou věnovány pořadu Retrománie. "Divácké centrum"  (krycí název pro cenzurní dohled) ČT několik mých příspěvků vymazalo, nyní mě umístilo na černou listinu a mé příspěvky prostě okamžitě vrací. (automatizace cenzorního dohledu).  Přestože příspěvek se týká doby, kterou "mapuje" pořad a čerpá ze stejně zaměřeného a státem podporovaného serveru www.totalita.cz
Umisťuji tedy svůj příspěvek na tento můj samizdat:

Všem, kteří se baví tím, co všechno nebylo za t.zv. totáče, zejména mladým lidem, kteří tuto dobu nepamatují a jsou odkázáni pouze na mediální masáž, bych chtěl sdělit toto: (aby si lépe dokázali představit, v jaké době žili jejich rodiče a prarodiče. A aby si uvědomili, za jakých podmínek vznikalo vše, co nyní ukazuje pořad Retrománie. Třeba se přestanou smát a plácat se do stehen, že tehdy nebyly banány.)
V r. 1945 skončila druhá světová válka, která zasáhla celou Evropu. Evropa byla rozbombardovaná, ekonomika v rozvalinách. Významná část mužské populace padla na všech frontách. Kromě rozbombardovaných továren neměl ani kdo pracovat na polích. Byl akutní nedostatek potravin, hrozil hladomor. Aby k tomu nedošlo, byl zaveden přídělový systém na potraviny. Každý dostal zvláštní bony, tehdy se tomu říkalo potravinové lístky. Na trhu si mohl koupit pouze tolik, na kolik mu tyto lístky stačily. To proto, aby se alespoň minimum potravin dostalo na každého.
Tedy mladí zbystřete a čtěte, za jakých podmínek Vaši rodiče a prarodiče budovali z prachu válkou zničenou Evropu. Přes tyto podmínky odpracovali stovky brigád zdarma, neboť věděli, že sutiny a ruiny se samy neopraví. Elán, s jakým po skončení války začali budovat novou republiku, byste jim mohli závidět. Plivli si do dlaní abyste Vy mohli žít v době, ve které si tak libujete. Třeba se jim přestanete vysmívat, že k tomu neměli banány. A třeba jim i poděkujete.
Příklad měsíčního přídělu potravin: (dle www.totalita.cz)

Přídělový systém na potraviny byl zaveden v r. 1939 v Protektorátu, neboť Německo potřebovalo potraviny především pro válčící vojska. Pokračoval i po válce, protože potraviny prostě nebyly.

příklady množství přidělovaných potravin
1. ledna 1950 byly proto v Československu nově upraveny příděly potravin. Byly přísně limitovány a odlišeny podle věku a povolání.

Například děti do 6 let dostávaly měsíčně 1 400 gramů cukru, 650 gramů másla, 10 vajec a 100 gramů cukrovinek. 
Školáci dostávali na měsíc 1 400 gramů cukru, 1 300 gramů masa, 360 gramů másla, 14,5 litru mléka a 8 vajec.
Mládež do 20 let měla nárok na 1 400 gramů cukru, 1 800 gramů masa, 480 gramů slaniny, 160 gramů másla, 8,7 litru mléka a 6 vajec na měsíc.
Dospělí, kteří nebyli zaměstnáni, měli nárok na 1 100 gramů cukru, 1 400 gramů masa, 200 gramů slaniny, 520 gramů umělých tuků a 2,9 litru mléka.
Pracující dostávali 1 400 gramů cukru, 1 400 gramů masa, 280 gramů slaniny, 560 gramů umělých tuků, 2,9 litru mléka a 4 vejce na měsíc.
Horníci, hutníci a další těžce pracující měli příděly zvýšeny. V rámci tzv. třídního přístupu však úřady udělovaly i různé zvláštní příděly funkcionářům KSČ, důstojníkům Bezpečnosti a armády atd.

Přirozeně začalo docházet ke šmelině a padělání přídělových lístků.

Přídělový systém byl zrušen k 1. červnu 1953.

Od té doby uplynulo 57 roků. Nelze se divit, že svět je o tři koňské délky dále, než byl tehdy.

Jan Sladký